Aktuelt

Krig øker bibeletterspørselen

Hans Olav Arnesen      |      19/10/2015

Verdens mest populære bok gjorde et godt år i fjor. Nesten trettifire millioner bibler ble spredd verden over. Også i krigsområder som Syria.

Av Hans Olav Arnesen20151019_201457

Kristne bibelselskaper arbeider hardt for å spre Bibelen til så mange mennesker som mulig. De forente
bibelselskaper har utarbeidet en rapport som viser at 2014 var et godt år i så måte.

Økningen i distribusjonen av bibler var på hele seks prosent sammenlignet med 2013. Teller man i tillegg med andre bibelske skrifter, som testamenter og bibeldeler, var tallene enda hyggeligere sett med bibelselskapenes øyne. 428,2 millioner slike skrifter ble delt ut. En økning på syv prosent fra 2013.

Stor etterspørsel i Latin-Amerika

Ingen land har en større spredning enn Brasil. Her ble 7.6 millioner bibler distribuert, og hele 288, 7 millioner bibelske skrifter totalt, noe som faktisk utgjør to tredjedeler av den totale bibelspredning i hele verden i 2014.

En mann som er glad for disse tallene er bibelmisjonsleder Bernt Greger Olsen i Det norske bibelselskapet, som har sendt ut en pressemelding om saken.

Vi tok kontakt med Greger Olsen og spurte ham hvorvidt han tror den veldige bibelspredningen i Latin-Amerika har sammenheng med pentekostalismens sterke fremvekst i regionen?

– Den pentekostale veksten er selvsagt viktig, svarer Greger Olsen. – Imidlertid vokser alle protestantiske kirker i denne regionen og jevnt over antydes det at de nå ligger på ti-femten prosent av befolkningen. I tillegg er det sterk interesse for Bibelen også i Den katolske kirken.

Et annet Latin-Amerikansk land hvor veksten i bibelspredning er dramatisk er ettpartistaten Kuba. Det har vært en firedobling av antallet bibler spredd på denne øya fra 2013 til 2014 og en og en halv million bibelske skrifter ble delt ut.

Bernt Greger Olsen. Foto: Bibelselskapet

Bernt Greger Olsen. Foto: Bibelselskapet

Er det noen særlige utfordringer knyttet til å spre bibler i et land som Kuba?

– Vi har stor frihet til å distribuere på Kuba – det er bare økonomi og logistikk som begrenser oss der. Størst motstand er det nok i mer totalitære regimer, Nord-Korea, Turkmenistan, samt i en del muslimske land, forklarer Greger Olsen.

Krigsrammede vil ha bibler

Man skulle tro at det å distribuere bibler i land hvor det foregår krigshandlinger var minst like vanskelig. Slik er det ikke nødvendigvis. Faktisk fant den største bibelspredningsøkningen sted i krigsområder som Syria og Ukraina.

I Syria ble det spredd fem ganger så mange nytestamenter i 2014 som i fredsåret 2010. Likeledes ble det spredt sytti tusen nytestamenter i Ukraina i krigsåret 2014. Dette er en økning på hele førtito prosent fra 2010. I borgerkrigsherjede Myanmar (Burma) var økningen enda større: førtifem prosent.

Har du noen forklaring på hvorfor man har fått spredd flere bibler i krigsområder som Syria og Ukraina enn man gjorde i fredstid? 

– I krisetider blir troen eksistensiell. Både i Syria og Irak opplever kirkene et stort behov for bibler og det er disse som primært er kanalen for distribusjon i begge disse land. I Syria har vi riktignok bibelbutikker, både i Aleppo og Damaskus, som har vært åpne under hele krigen, men størstedelen av distribusjonen skjer likevel gjennom lokale kirker og klostre.

Har organisasjonene som sprer bibler i krigsområder som Syria møtt kritikk for å prioritere å distribuere bibler fremfor å sende mat, medisiner og lignende hjelp?

– Det er en svært vestlig tankegang. I den delen av verden kommer tro og religion først – det er er menneskets grunnleggende behov. Kirkene, som primært distribuerer dette, har hele tiden vært sterkt engasjert i hjelpearbeid også på det medmenneskelige plan. Bibeldistribusjon gjør at dette blir en helhet.

Økning også i Asia og Afrika

I India og Kina ble det delt ut henholdsvis tjueto og ti prosent flere bibler i 2014 enn i 2010. I Filippinene, som alt er flertallskristent, var økningen på førtito prosent.

Også i Afrika er det stor etterspørsel etter bibler. Økningen for verdensdelen sett under ett var på trettien prosent fra 2010 til 2014.

I folkerike Nigeria ble 4, 5 millioner bibler delt ut og i Sør-Afrika var tallet 1, 5 millioner.

Ikke bare på papir

I våre dager er Bibelen tilgjengelig i en rekke former. På CD og kassetter, lydfiler (mp3) og i digitale utgaver lastet ned fra nettet. Egne bibelapper finnes også, blant annet YouVersion og BibleSearch.

Religioner.no-lenker: 

 , , , ,