Aktuelt

Kristenfolket mobiliserer til strid

religioner      |      13/04/2011

Av Hans Olav Arnesen

Det har vært mange dårlige nyheter for kristne, spesielt statskirkelige sådanne, den siste tiden. Dagen kunne melde om at kirkeoppmøtet nå var så lavt at Den norske kirke vil stå uten aktive kirkegjengere om 30 år dersom utviklingen fortsetter slik som i dag. Faktisk står det alt så ille til at skolegudstjenestene, som i seg selv er under press, står for hele 10 % av Den norske kirkes årlige oppmøte.

Men nå tyder ting på at kristenfolket i Norge slår tilbake. Et nytt parti, “De kristne” har blitt stiftet, og har det ubeskjedne målet om å gjenkristne Norge. Hvorvidt dette kan bli en alvorlig konkurrent til KrF, eller bare vil fragmentere den kristne velgermassen gjenstår å se, men ambisjonene er det ingenting i veien med. Debatten om avskaffelse av KrFs kristne bekjennelsesparagraf har også skapt reaksjoner, og en underskriftskampanje samlet 2000 underskrifter. I ettertid viste det seg riktignok at kun et mindretall av underskriftene tilhørte medlemmer av partiet. Et annet tegn på kristen stridslyst knytter seg til det nye RLE – faget, og en fraksjon innen KrF krever at ihvertfall 50 % av dette faget skal bestå av kristendom, noe som i praksis langt fra er tilfellet i dag, hevder de ifølge Vårt Land.

Nesten samtidig med lanseringen av “De kristne” blir også en kristen tankesmie annonsert. I likhet med den konservative tankesmien, Minerva, den liberale, Civita og den sosialistiske, Manifest Analyse, skal Skaperkraft, være med på å forme norsk offentlighet, og mener de har mye å bidra med i en medieverden som ofte overser kristne perspektiver.

En av initiativtakerne bak Skaperkraft er informasjonsleder i Misjonssambandet og spaltist i Aftenposten, Espen Ottosen. Han mener kristen tenkning har mye å by på, og mener det er meningsløst å late som om tro og livssyn ikke alt spiller en rolle i offentligheten, som han sier til Dagen:

“Alle har verdier basert på et eller annet livssyn eller grunnholdninger, og da må også de som har en tro få lov til å ta den med seg inn i et offentlige rom såvel som de som ikke har noen tro. “

Foruten Ottosen består styret av en rekke personer med bakgrunn fra økonomi og næringsliv. Hermund Haaland, organisasjonsansvarlig i Norsk Familieøkonomi, Robert Erlandsen, administrerende direktør i verdipapirforetaket OX Norge, Karoline Grosås Nordbø, student ved Handelshøgskolen BI. Hvorfor er næringslivsfolk så tungt representert? Ottosen mener det er viktig å få frem kristne stemmer i offentligheten som ikke nødvendigvis bærer verv i menigheter eller kristne organisasjoner, mens Haaland trekker frem Hans Nielsen Hauge og nyskapningens bibelske forankring som begrunnelse.

“Vi mener som nevnt at det er av stor betydning å engasjere de troende i samfunnsbygging, og det er en fare for at kristne verdier kan bli definert for snevert. Nyskapning er noe som absolutt har sin forankring i Bibelen.”

Haaland mener også næringspotensialet i forskning utnyttes for dårlig, at vi må utvikle den sosiale kapitalen videre, og inkludere og integrere nynordmenn. Den kristne moralen kommer likevel først virkelig til sin rett da Haaland snakker om de eldre, arbeidsledige og trygdede.

“Dessuten bør nevnes at, medregnet alderspensjonistene, er cirka 700.000 mennesker utenfor arbeidslivet. Det er i seg selv altfor mange i forhold til den økonomiske bæreevnen. Det er et hån mot skaperverket at så mange blir passivisert i vårt samfunn.”

Det er sterke ord, men kanskje kan det tilføre debatten tiltrengt vitalitet? Det blir spennende å se hvordan det går, men kanskje er det alle tilfeller ikke så dumt å mobilisere sine styrker i en periode hvor kirken synes å være under press. Ikke bare som følge av tilhengerflukt, men kanskje også på grunn av trusler av mer alvorlig karakter? Den unike rokokkokirken, Østre Porsgrunn kirke var den siste av i alt 36 nedbrente kirker de siste 20 årene. Av disse er 17 påtent, men tallet kan også være høyere. Nesten før røyken hadde lagt seg over ruinene av Østre Porsgrunn kirke, kom et forslag fra Human Etisk Forbund om å bygge et livssynsnøytralt seremonirom på branntomten istedet for å reise en ny kirke.  Kanskje er det nettopp slike ufølsomme  utspill som omsider har fått kristenfolket på krigsstien?

Lenker:

 , , , , ,