Aktuelt

Mirakulix er tilbake og oppnår anerkjennelse

religioner      |      05/10/2010

Av Hans Olav Arnesen

DruidismSymbol

Symbol på moderne druidisme. Ilustrasjon: Wikimedia Commons.

ABC -nyheter melder at druidismen nå har blitt offentlig anerkjent av Den britiske veldedighetskommisjonen, noe som blant annet innebærer visse skattefordeler. De opprinnelige britiske druidene var en slags vismenn eller prester i det gamle keltiske Storbritannia som ikke minst var kjent for å kunne spå fremtiden. De fleste historiske referanser vi har om druidene omtaler likevel deres øvrige keltiske slektninger på kontinentet. Fremst av kildene til disse beskrivelsene er romerske tekster, hvor druider gjerne omtales negativt og knyttes til menneskeofringer. Druidene utgjorde et viktig mobiliseringspunkt for keltisk motstand mot romersk okkupasjon, og det ble derfor utstedt lover mot dem og de ble gjenstand for forfølgelse. Kristendommen, som ble eneste tillatte statsreligion i Romerriket i 381, var ikke mer tolerant enn de hedenske romerne hadde vært. Dens triumf markerte slutten på druidene, og den keltiske religionen forøvrig.

Druidess.wikimedia

Foto: Wikimedia Commons

Nydruidismen, som har fått sin offentlige anerkjennelse  i år har nok heller lite med den opprinnelige keltiske religionen å gjøre, ettersom vi vet forholdsvis lite om hvordan den artet seg i praksis. I stedet omtales den gjerne sammen med andre  såkalte nypaganistiske grupper innenfor alternativreligionen, som eksempelvis wicca, åsatru og ulike former for sjamanisme. Under ser vi en gruppe moderne druider ved et av deres helligste steder, Stonehenge.

800px-Druids_celebrating_at_Stonehenge_(0)sandyraidy

Druider ved Stonehenge. Foto: Sandy Raidy

 

Vi får bare gratulere med anerkjennelsen, og håpe at menneskeofferet ikke får noen renessanse i vår tid.

Lenker:

 , ,