Aktuelt

Pastakult anerkjent i Polen

Hans Olav Arnesen      |      12/04/2014

Polske tilbedere av Det flygende spagettimonsteret har fått lov til å registrere seg på linje med andre offisielt anerkjente religioner. 

Av Hans Olav Arnesen

Touched_by_His_Noodly_Appendage av Niklas Jansson - wikimediacommons.

“Berørt av Hans nuddelaktige tentakkel” av Niklas Jansson – Wikimedia Commons.

Denne uken ble historisk for polske pastafarianere, som tilbederne av Det flygende spagettimonsteret kalles. På tirsdag kunne de feire at de har fått muligheten til å registrere seg som en offisielt anerkjent religion.

Riktignok skyldes anerkjennelsen en juridisk forsømmelse fra en domstol  som i 2013 ikke gav pastafariene de to månedene de ifølge polsk lov hadde rett på til å fremskaffe nødvendige papirer for å søke om anerkjennelse. Men at anerkjennelsen kommer som følge av en juridisk teknikalitet la ingen demper på begeistringen til folkemengden som hadde samlet seg utenfor rettslokalene.

Ifølge The Independent ble nyheten om offisiell anerkjennelse mottatt av pastafariene med jubelropene: “Pasta! Pasta!”

På den polske hjemmesiden til religionen ble det slått fast at anerkjennelsen ville bli behørig feiret:

“Endelig, euforisk av seieren, spredte Monsterets følgesvenner ut et banner på rettens trapper som bar de oppløftende ordene: “Frykt ikke Monsteret!” og – i tråd med en tradisjon som har blitt holdt hellig i århundrer – trakk de seg tilbake til en nærliggende restaurant for en bolle med spagetti og en liten øl.”

digitalfaksimile.The Independent.

Lykkelig pastafarianer med dørslag på hodet. Digitalfaksimile fra The Independent.

Hvorvidt anerkjennelsen vil medføre noen økonomisk gevinst for pastafarianerne er uvisst, men gitt at Det hellige spagettimonsterets kirke nå blir anerkjent på lik linje med andre trossamfunn er det ikke usannsynlig. En polsk pastafaripastor postet i fjor et innlegg på Richard Dawkins hjemmeside hvor han gjorde rede for fordelene ved å være registrert som et anerkjent trossamfunn. Den katolske kirke mottar, ifølge ham, nesten 1.4 milliarder kroner kroner i årlig støtte fra den polske staten.

Pastafarienes eventuelle støtte blir naturligvis betydelig mer beskjeden, men vel så viktig er det at pastafarianere, eller ateister, om man vil så tvil om deres troverdighet i trosspørsmål, nå får mulighet til å donere 0.5 % av skatten sin til en religiøs organisasjon etter deres eget hjerte. Polakkene har ikke hatt noen lignende mulighet til å donere en porsjon av skatten sin til en sekulær organisasjon.

Ikke pastafarienes første triumf

Anerkjennelsen i Polen utgjør naturligvis en milepæl for tilhengerne av Hans hellige nuddelhet, som pastaguddommen også blir kalt, men pastafariene har hatt flere gjennombrudd de siste årene. Ett av dem kom da den tsjekkiske pastafarianeren Lukas Novy ble gitt tillatelse til å bruke en pastasil som hodeplagg på førerkortfotoet sitt. I Tsjekkia har man lov til å bære religiøse hodeplagg på slike fotografier, og med litt godvilje kunne dette tolkes som en slags anerkjennelse av pastafarianismen som religion.

En tilsvarende triumf fant sted da et kommunestyremedlem i den vesle byen Pomfret i delstaten New York ble sverget inn til embetet iført en pastasil, eller dørslag, i plast. Demokraten Christopher Schaeffer, som tok sin plass i kommunestyret i januar i år, hadde følgende å si om bruken av det noe uvanlige “hodeplagget”, ifølge New York Daily News:

It’s just a statement about religious freedom”.

Ifølge en journalist som var tilstede på innsvergingsseremonien var det ingen som reagerte, enten fordi de var for sjokkerte, eller fordi de ikke visste hvordan de skulle tolke det hele.

Ingen norske politikere har så langt valgt å ikle seg et dørslag, eller på annet vis gi uttrykk for sin hengivenhet til Det flygende spagettimonsteret. Ei heller har det lyktes for norske pastafarier å nå frem med sine søknader om å bli registrert som et offentlig anerkjent trossamfunn.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus avviste den første søknaden om anerkjennelse, men pastafaripastor Camilla Elverum anket avslaget til Kulturdepartementet, ifølge Osloby.no. Også her ble pastafarienes ønske om anerkjennelse avvist, med den begrunnelse at det å være en antireligiøs bevegelse som gjorde bruk av humor og satire ikke kvalifiserte til å bli definert som noe trossamfunn.

Skjermdump fra The Church of The Flying Spaghettimonster.

Christopher Schaeffer blir sverget inn i kommunestyret i Pomfret. Skjermdump fra hjemmesiden til The Church of the Flying Spaghettimonster.

Oppstod som kreasjonismekritikk

Bevegelsen oppstod i Kansas i 2005, som en reaksjon på at teorien om intelligent design skulle inkluderes i læreplanen på lik linje med evolusjonsteorien. En ung fysiker, Bobby Henderson, reagerte på dette ved å skrive et brev til utdanningsrådet i Kansas hvor han i en alvorlig og bekymret tone insisterte på at også læren om Det flygende spagettimonsteret var like gyldig, og at en tredjedel av undervisningstiden derfor burde vies denne teorien. Evolusjonsteorien og teorien om intelligent design skulle sjenerøst nok få dele de resterende to tredjedelene.

Pastafariene hevder likevel, forsåvidt i likhet med mange andre moderne trossamfunn, å ha en adskillig eldre opprinnelse. Faktisk var piratene de opprinnelige pastafariene, og de var slett ingen blodtørstige sjørøvere. Istedet var de fredelige oppdagelsesreisende som har blitt demonisert av de kristne og Hare Krishna-tilhengere.

De har også en lang rekke interessante myter og trosforestillinger. Blant annet hevder de at himmelen rommer en stripperfabrikk, hva nå det måtte være, og dessuten en ølvulkan.  I helvete er ølet tamt og stripperne har kjønnssykdommer, ellers er det ikke store forskjellen.

Pastafariene har naturligvis sin egen hellige bok: “Det flygende spagettimonsterets evangelium”. Ifølge dem selv trenger de en slik bok, for, som de nokså blasfemisk skriver i Spagettievangeliet:

“The Jews have the  Bible (The Old Testicle), the Christians have ditto (The New Testicle), the Muslims have the Q-tip or whatever, the Jains have Fun with Dick and Jain, the Sufis have Sufis Up!, the Buddhists have the Bananapada, the Hindus have Ten Little Indians, the Wiccans have The Witches of Eastwick, and so on.”

Å inkludere jainismen, som er en liten religion selv i sitt hjemlige India, i sin latterliggjøring er i det minste nokså inkluderende.

Vil du lære mer om pastakulten er det som alltid best å gå til direkte til kildene. Det flygende spagettimonsterets evangelium kan du lese her.  Hva mener du? Er pastafarianerne verdig anerkjennelse, eller er de småfrekke religionskritikere med kanskje litt for mye fritid?

Merk: Oversettelsen fra den polske hjemmesiden er ikke nødvendigvis helt presis. 

Religioner.no lenker: 

 Lenker:

 , , , ,