Aktuelt

Pyramidenes hemmeligheter

siljebknarud      |      05/02/2014

Europeiske pyramider kan forandre vår forståelse av virkeligheten, mener alternativ amatørarkeolog. 

Tekst og foto av Silje B. Knarud.

800px-Bosnian_Pyramid

Bosnisk pyramid – Foto: Mhare: Wikimedia Commons.

Pyramidenes hemmeligheter avslørt”. Neida, det er ikke snakk om en ny Indiana Jones- film, selv om det nesten kunne virke slik. På Litteraturhuset mandag kveld var salen fullsatt med et forventingsfullt publikum som var kommet for å høre på foredrag om pyramider som egentlig er store energikraftverk. På scenen stod dr. Sam Osmanagich, og med karakteristisk hatt og skjorte så han ut som han kom rett fra et arkeologisk utgravningsfelt.

Historien må skrives om

Sam Osmanagich begynte foredraget med å vise et utvalg bilder av pyramider fra hele verden.

– Pyramidene i Egypt er helt tomme og ble følgelig ikke blitt brukt som gravkammer for egyptiske faraoer, og de ble heller ikke bygget av slaver, fastslo han. Faktisk er alt som står i skolebøkene om pyramider feil. Ingen av verdens pyramider ble bygget til de tider som dagens arkeologer og historikere hevder. For eksempel er pyramidene i Kina, som ikke er gravmausoleer, bygget for 12 000 år siden. Problemet er bare at Kinesisk historie begynner for om lag 5000 år siden.

Beveger vi oss til Mellom Amerika hevder Osmanagich at det er klare beviser på at pyramider som er knyttet opp til isolerte kulturer er bygget av de samme menneskene, fordi de ligner på hverandre. Også Kheopspyramiden i Egypt ligner på Teotihuacanpyramiden i Mexico, og de er derfor bygget av de samme menneskene fra en svunnen, velstående sivilisasjon.

Det hele kulminerer i hans oppdagelse av de bosniske pyramidene ved landsbyen Visoko. Det slo han nemlig en dag at noen av heiene rundt landsbyen var pyramideformede. Ved nærmere undersøkelser fant han også spor av menneskeskapte steinkonstruksjoner i pyramidene.

Tegn til sementering, leirelag og hule tunneler gjør Osmanagich overbevist om at det er menneskeskapte steinkonstruksjoner, og bildene så overbevisende ut. Perfekte oppskårede steinblokker dandert i trappetrinn og publikum får det presentert på en slik måte at det ikke kan være noen tvil om at dette er bygd av mennesker med avansert teknologi.

I alt skal det dreie seg om fem pyramider i dalen. De har fått de noe uvanlige navnene Pyramid of the Sun, som er den største, Bosnian Pyramid of the Moon, Pyramid of the Dragon, Pyramid of the Earth og Pyramid of Love.

Massiv kritikk

Kritikken lot ikke vente på seg etter Osmanagichs ”oppdagelse”. Anerkjente arkeologer og historikere har tilbakevist enhver teori som Osmanagich har kommet med om at det skjuler seg fem pyramider i området, og de mest anerkjente arkeologiske tidsskrifter har sagt dette pyramideteorien er oppspinn.

Curtis Runnels fra Boston University, som er ekspert på bl.a. forhistorisk Baltikum, har også uttalt at i tidsperioden Osmanagich mener pyramidene ble bygget var det istid, og det fantes bare jegere og samlere i de levelige områdene.

Historikerne og arkeologene frykter også at Osmanagichs utgravninger vil ødelegge uutforskede områder i dalen hvor det kan befinne seg ruiner og artefakter fra neolittisk periode og middelalderen.

Det har også vært geologteam fra Tuzla Universitetet for å undersøke fjellet, og konkludert med at det er en naturlig geologisk formasjon.

Osmanagich tanker rundt kritikken heller likevel mot konspirasjonsteorier. – Byråkrater skriver historiebøkene, forklarer han. – De liker ikke å ta feil, og derfor nekter de å skrive om historiebøkene.

Fri energi

Det stopper imidlertid ikke kun med en teori om pyramider, for de har blitt plassert der med et viktig formål for øyet. Den korte forklaringen er at den er en energimaskin som ”beamer” ut fri energi, etter Teslas teorier. Pyramiden trekker energi fra grunnvann og fra jern i magmastrømmene i jordens indre. Ved målinger av elektromagnetiske frekvenser med ultralyd har Osmanagich fått bevist dette på den største pyramiden, Pyramid of the Sun. Denne pyramiden er en av få aktive pyramider som fremdeles stråler ut energi. Over denne pyramiden går jordas elektromagnetiske kraftfelt vertikalt, og ikke horisontalt som det vanligvis ville gjort.

Ivrig forteller Osmanagich at flere forskerteam har gjort målinger på toppen av pyramiden. Resultatene skal ha motbevist Hertzels teorier om at kraften er sterkest nær kilden. Her er det nemlig motsatt! Forskerteamet målte en energistråle med radius på 4,5m og en frekvens på 28 kHz, styrken økte også lenger opp fra pyramiden.

Den frie energien fra Sun-pyramiden er visst lett å ta i bruk for mennesker i dag, men det blir undertrykt av kommersielle energileverandører som er redde for at befolkningen skal ta i bruk energi som ikke kan tjenes penger på, var Osmanagichs forklaring på at dette ikke er blitt tatt i bruk allerede.

Alle mennesker resonerer rundt 7.83 hertz dette er den beste resonansfrekvensen for alle levende skapninger. På 1990-tallet begynte amerikanerne å utvikle teknologi som økte frekvensen på planetens resonans. Nå er den økt til 15 hertz, og dette påvirker hjernen vår, og vi blir mer stresset. – Det er derfor vi er blitt så voldelige, for 30 år siden var vi mye mer avslappede og vi smilte mer, forklarer han. – Pyramidene er bygget for å ivareta den perfekte frekvens for mennesket.

Det er ikke så lett for ikke-fysikere å henge med i svingene når Osmanagich forklarer avansert fysikk og trekker frem teorier om Schumann resonanser og fri energi. Likevel forklares alt på en enkel og en tilsynelatende innlysende måte, og publikum applauderer hans resonnementer.

Pyramidebyggerne

Pyramidene ble bygget av forhistoriske mennesker som trengte energi. Hvem disse menneskene er et mysterium, men de hadde kunnskaper som overgår våres, foreløpig.

– Menneskeheten er syklisk, forklarer Osmanagich. – Sivilisasjonen som bygget pyramidene var høyerestående enn det vi er i dag, selv om vi mener vi er de mest intelligente menneskene som hittil har eksistert, så stemmer ikke dette.

Med andre ord så påstår Osmanagich at for omkring 50 000-20 000 år siden så fantes det mennesker som var mer avanserte enn oss. Dette kan bevises fordi han har funnet fossiler av blader i sementeringen i pyramiden som har fått en C-14-datering på bladet, ergo må hele pyramiden være så gammel.

Disse menneskene hadde evner som overgår våres. Ikke bare kunne de bygge kraftverk på fri energi, men de hadde også sanser som overgår våres. Utover våre fem fysiske sanser hadde de i tillegg 30 åndelige sanser. I stedet for å skrive ting, kunne de tankeoverføring og de utvekslet kunnskap gjennom telepati, ikke skrift. De kunne også teleportere, reise mellom fortid og fremtid, og de se auraen til hverandre og bruke den til å gi hverandre beskjeder.

554px-Stone_sphere

Ingen primitive folk kan ha laget slike steiner, mente Osmanagich. Steinen er fra Costa Rica og ikke Visoko, men Osmanagich mener den er laget av den samme avanserte sivilisasjonen som bygde pyramidene. Foto: Wikimedia Commons.

Helbredende tuneller

Pyramidebyggerne var smarte folk. Ikke bare klarte de å bygge energimaskiner som produserer fri energi, men denne energien er selve nøkkelen på det gode liv. Osmanagich forklarte at de underjordiske tunellene under pyramidene i Visoko så finnes det helbredende kraft. Dit kommer ikke kosmisk stråling, mobilstråler eller annen radioaktivitet som ødelegger menneskekroppen. I disse tunellene er den elektromagnetiske frekvensen så sterk at den kan føles av barnehender på steinene.

Osmanagich viste frem et aurabilde av hele kroppen sin. Auraen hans var brutt et par plasser. Det betyr at det var noen steder i kroppen som ikke hadde det så bra, men etter et kort opphold i tunellene er auraen blitt helbredet. Negative ioner i luften og vannet helbreder kropp og sinn, og skaper ren luft. Tunellene har nå blitt pilegrimsmål der søkende kommer fra land og strand for å oppleve den helbredende kraften.

Chakrane ble også målt. Det er syv chakraer i kroppen og i følge Osmanagich går energien fra pyramidene igjennom kroppen og utvider chakraene. Egentlig er det ikke bare pyramidene som kan gjøre dette. Kulerunde steiner som man finner forskjellige steder på jorda er også skapt av våre forfedre, men disse er mindre energikilder og ikke like effektive som pyramidene.

Om 30 år…

Så gjenstår det å se da om 30 år som er Osmanagichs spådom. Da håper han å ha gravd ut pyramidene i Bosnia, og han er overbevist om at den frie energien pyramiden produserer vil bli tatt i bruk, og at mennesker får øynene opp for pyramidenes spektakulære hemmeligheter. I mellomtiden kommer han nok til å forbli en latterliggjort amatørarkeolog i fagkretsene, og en guru i alternativmiljøet.

Les mer om arkeologi eller alternativ åndelighet: 

Åndelige pyramideturister

Åndelige pyramideturister

 , , , ,