Aktuelt

Ramadan er i gang

religioner      |      08/06/2016

Hva er den islamske fastemåneden, Ramadan?

Av Kai Erik Westergaard

Ranoush. / CC BY-SA 2.0

Kilde: Ranoush – Creative Commons.

Ramadan er i gang igjen, Ramadan er navnet på en kalendermåned som regnes som særlig spesiell av muslimer verden over. Ramadan varer i 29-30 dager, og er som kjent også den viktigste formen for faste i islam. I 2016 faller Ramadan måneden på dagene mellom 6 juni og 5 juli i den gregorianske kalenderen. Hvis man har nådd pubertet faster en fra soloppgang til solnedgang, og frastår ikke bare fra mat og drikke, men også blant annet sex og tobakk.

Man oppfordres også til å utvise måtehold og fromhet på flere områder og anbefales sterkere enn til vanlig å avstå fra syndig oppførsel og adferd, som banning, lyving og slåssing. Ramadan skal være en måned for religiøs kontemplasjon og hengivelse. Det er også en tid til å være sammen med og støtte familie og venner, særlig i forbindelse med måltidene før soloppgang (Suhur) og måltidet etter solnedgang (Iftar).

Fasten er en av de fem søylene i sunni-islam, sammen med det man kan kalle trosbekjennelsen (Shahada), bønn (salat), almisser (zakat), og pilegrimsreisen (Hajj). Alle disse er i likhet med fasten under Ramadan fard, eller obligatoriske. I shia-islam største retning Tolverskolen har man ikke fem søyler, men ti grener (Furu al-din) eller praksiser, hvor en av disse også er fasten. Man holder også faste under Ramadan i Ahmadiyya-islam.

Mange muslimer regner også Ramadan som en særlig gunstig tid til å oppnå religiøs eller spirituell fortjeneste. Spirituell fortjeneste eller thawab, er belønning som følge av handlinger som anses som gode, for eksempel almisser (zakat), bønn (salat) og ihukommelse av Gud (dikhr). Det har en viss likhet med kantiansk pliktetikk og sinnelagsetikk, i det at intensjonen er sentral, og kanskje viktigere enn selve handlingen. Intensjonen i ens hjerte er vesentlig for oppnåelsen av thawab for muslimer, Gud er klar over din intensjon og vil derfor også dømme deretter. Det er heller ikke uvanlig å anta at denne belønningen skjer i etterlivet.

Fasten under ramadan regnes som en obligatorisk plikt for alle muslimer, denne plikten er kalt fard. Noen steder er det også så strengt, at man kan bli straffet for å bryte fasten. Fard er en av fem av noe man kanskje kan kalle et graderingssystem over handlinger i islamsk jus som kalles Akham. De fleste kjenner kanskje også igjen to andre grader, halal (brukes av og til synonymt med mubah) som er det som er tillatt, og haram – det som ikke er tillatt.

Ramadan er den niende måneden i den islamske kalenderen, og skal være den måneden Koranen først ble åpenbart. Den islamske kalenderen er basert på månesyklusen og ikke solen som den gregorianske kalenderen vi benytter i Norge. Kalenderen starter også fra det året profeten Mohammad flyktet fra Mekka til Medina, som kalles hijra. Kalenderen kalles derfor gjerne Hirji kalender. Vi er derfor i år 1437, ifølge den islamske tidsregningen. I den månebaserte kalenderen flytter månedene seg for hvert år, som også gjør at Ramadan flytter seg hvert år. Starten på Ramadan markeres ved at halvmånen i den niende måneden. Flere kilder hevder at Ramadan betyr noe sånt som den varme måneden,  forklaring på bakgrunnen for dette er sprikende. Noen hevder at det er fordi Ramadan opprinnelig var en sommer måned, mens andre hevder det er fordi ens synder blir brent vekk under Ramadan måneden.

Hvis du holder til i nord kan fasten fort vare svært mye lengre enn andre steder, det kan dessverre by på problemer. Særlig der hvor solen til tider kan være opp hele døgnet kan det fort bli et problem hvis man ikke får brutt fasten, et alternativ kan derfor være å følge Mekka sine soloppgangs og -nedgangstider.

Ramadan mubarak til alle som overholde fasten!

Religioner.no lenker:

 

 , , ,