Aktuelt

Verdens urfolk samles i Alta

religioner      |      11/06/2013

Urfolkskonferansen i Alta er i gang, med 600 urfolksdelegater, rådgivere, ulike observatører og presse fra hele verden. Til stede er også Religioner.no. 

Tekst og foto av May-Lisbeth Brew

urfolkskonferanse

 I Alta skal man diskutere urfolkspolitikk i tre dager til ende. Kanskje vil noen spørre seg hva Religioner.no gjør på en urfolkskonferanse, men religion er sentralt av flere årsaker. For det første har det allerede blitt uttalt fra talerstolen av Daniel Kobei en av urfolksdelegatene fra Kenya at urfolk i Afrika opplever forfølgelse grunnet sin kultur og religion. Og for det andre har religion spilt en viktig historisk rolle for urfolkene. Dessverre også negativt,  for eksempel under koloniseringen av Amerika. Pavebuller ble sendt ut, og gav kristne nasjoner retten til å:

“(..) to invade, search out, capture, vanquish, and subdue all Saracens and pagans whatsoever, and other enemies of Christ wheresoever placed, and the kingdoms, dukedoms, principalities, dominions, possessions, and all movable and immovable goods whatsoever held and possessed by them and to reduce their persons to perpetual slavery, and to apply and appropriate to himself and his successors the kingdoms, dukedoms, counties, principalities, dominions, possessions, and goods, and to convert them to his and their use and profit” (Nicholas V, Dum Diversas, 1452).

På konferansen med navn ”Alta 2013” møtes urfolk fra hele verden for å diskutere veien videre når det gjelder urfolksrettigheter og implementeringen av disse. Målet er å komme med en samlet anbefaling til verdenkonferansen som avholdes i regi av FN i 2014. Sametingets president Egil Olli åpnet konferansen og la vekt på at Alta har en historisk bakgrunn som passer som ramme for arrangementet. I 1852 ble flere av lederne bak det store samiske opprøret i Kautokeino dømt til døden og to av dem henrettet her. I tillegg har man historien bak Alta-vassdraget på 1970-tallet som førte til en stor motstand både blant samer og miljøforkjempere, og som på mange måter var startskuddet til en ny æra i norsk urfolkspolitikk.

urfolkskonferanse3 (2)

En bønn for å komme i rett sinnstilstand

Nestemann på talerstolen var Ghazali Ohorella fra stillehavsregionen. Han la vekt på det spirituelle på flere nivå. Under hans tale ba han forsamlingen om å ta seg fire sekunder for å ”remember those who have left this world and to recognize their efforts, their spirits, and their accomplishments. I am sure that the spirit of our ancestors have travelled with us and are always beside us and in front…..always beside us and in front.”

Ohorella foreslo videre at man skulle åpne og avslutte hver dag av denne konferansen med en tradisjonell bønn, slik at man kan være i ”in the right state of mind” når man skulle diskutere disse sakene på vegne av sine regioner.  Etter at åpningstalene var ferdige var det tid for gaveseremonien. Representanter fra de forskjellige regionene bar frem sine gaver til verten, sametingets president Egil Olli – gavene ble supplert med dans og sang.

Religioner.no lenker:

 Lenker: 

 

 , , ,