Universitetet i Oslo

Står vi på terskelen til en sufirenessanse?

religioner      |      09/05/2017

Sufismen er populær i Vesten, men har slitt i motvind i den islamske verden i moderne tid. Er det i ferd med å endre seg?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Da den islamske verden begynte sin moderniseringsprosess i det nittende århundret ble sufismen mange steder forlatt til fordel for en rasjonell og lovstyrt form for islam.

Muligens er likevel ikke denne moderne, rasjonelle og regelorienterte utgaven av islam fullt så åndelig tilfredsstillende som sufismen. I hvert fall mener professor i arabiske og islamske studier ved Universitetet i Århus, Mark Sedgwick, å ane konturene av en sufirenessanse i den islamske verden.

Mark Sedgwick har skrevet boken «Western Sufism: From the Abbasids to the New Age». Religioner.no intervjuet ham da han var i Oslo i forbindelse med forskningsprosjektet Mobile Muslims/Invisible Islam ved religionshistorie på Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved UiO.

 

 , ,