Fra livssynssamfunnene

Bør norske tros- og livssynssamfunn motta offentlig støtte?

religioner      |      27/06/2019

Den nye trossamfunnsloven slår fast at norske tros- og livssynssamfunn skal motta tilskudd fra staten. Det er delte meninger om denne ordningen, men hva mener tros- og livssynssamfunnene selv? 

Av Uenighetens fellesskap

Du har kanskje allerede gjort deg opp en mening om tilskudd til tros- og livssynssamfunn, men hva mener tros- og livssynssamfunnene selv?

Som i de fleste andre spørsmål er det flere ulike syn på offentlige tilskudd i de ulike tros- og livssynssamfunnene. I denne samlingen av videoer fra Uenighetens fellesskap-arkivet kan du høre 32 ulike tros- og livssynsrepresentanter dele sitt syn på det å motta offentlig støtte.

Uenighetens fellesskap er et samarbeid mellom Religioner.no, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls tros- og livssynssamfunn. Besøk Uenighetens fellesskap-arkivet for å lære mer om norske tros- og livssynssamfunn sett innenfra.

 ,