Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder vi oss til Jesus-skikkelsen? Del 1.

Uenighetens fellesskap      |      19/12/2018

Lær mer om hvordan forskjellige kristne trossamfunn som folkekirkelige lutheranere, nordisk-katolikker, antroposofi-inspirerte kristne i Kristensamfunnet og gnostikere forholder seg til skikkelsen som står i sentrum av deres tro: Jesus Kristus.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

At kristne trossamfunn er enige om at julen handler om Jesus er neppe noen overraskelse, men Jesus er så veldig mye mer enn det for både lutheranere, nordisk-katolikker, gnostikere og antroposofisk inspirerte kristne.

Sokneprest Asle Ambrosius Dingstad fra Den nordisk-katolske kirke forteller at Jesus i sin omgang med datidens utstøtte fremstår som veldig menneskelig. Ikke desto mindre gjør han noen krav som tvinger folk til å ta stilling til hans guddommelighet også.

Paul Erik Wirgenes fra Den norske kirke forteller at gjennom Jesus kom Gud oss nær og ble vår bror.

Jan Valentin Sæther fra Ecclesia Gnostica Norvegia forteller at uten Jesus har vi ikke noe samfunn, i den forstand at det er Jesus vi har kommunion med.

Daniel Rudklint fra Kristensamfunnet, som er påvirket av Rudolf Steiners antroposofi, forteller at det er forskjell på mennesket Jesus og det guddommelige Kristus-vesenet.

Er du nysgjerrig på hva ikke-kristne tros- og livssyn mener om Jesus? Da bør du følge med på Religioner.no.

I denne oversikten regnes Kristensamfunnet og Ecclesia Gnostica Norvegia som kristne trossamfunn, i tråd med deres egenforståelse, selv om mange andre kristne trossamfunn ikke anerkjenner dem som det. Artikkelen ble først publisert 31.12.2017. 

 , , , ,