Fra livssynssamfunnene

Hva er Forn Sed Norge?

Uenighetens fellesskap      |      19/01/2018

De gamle gudene hedres ennå. Hør Ivar L. Hille fortelle om trossamfunnet Forn Sed Norge.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Nesten tusen år etter religionsskiftet i Norge finnes det fremdeles folk som hedrer de gamle gudene, både æser og vaner, såvel som andre vesener.

Trossamfunnet Forn Sed Norge er blant dem som gjør nettopp det. Det kan du høre Ivar L. Hille fortelle mer om i videoen nedenfor.

Videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet, som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner. Deriblant Forn Sed Norge.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , ,