Fra livssynssamfunnene

Holistisk Forbund: Nødvendig med en viss offentlig støtte for å bevare trosmangfoldet

Uenighetens fellesskap      |      11/04/2018

Forslagene til ny lov for tros- og livssynssamfunn har gjort spørsmålet om offentlig støtte aktuelt. Hva mener Holistisk Forbund om dette?

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Patrik Swanström fra Holistisk Forbund mener det er nødvendig å ha offentlige støtteordninger til tros- og livssynssamfunn dersom man ønsker å bevare trosmangfoldet.

Det kan du høre mer om i videoen nedenfor. Ønsker du å lære mer om hva ulike tros- og livssynsrepresentanter mener om offentlig pengestøtte til tros- og livssynssamfunn kan du følge med her på Religioner.no.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

 , , ,