Fra livssynssamfunnene

Humanistforbundet: Vi har respekt for medlemmer som tror det finnes et liv etter døden

Uenighetens fellesskap      |      04/12/2017

Som organisasjon forholder Humanistforbundet seg til vitenskapen i spørsmålet om det finnes et liv etter døden, men respekterer at medlemmer i forbundet tror det finnes en tilstand etter dette livet.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Humanistforbundet som organisasjon tilslutter seg ikke troen på verken guder eller noen videre eksistens i det hinsidige. Troen på et liv etter døden er likevel akseptert innad i forbundet, og man har respekt for slik tro, forteller generalsekretær i Humanistforbundet, Jan-Egil Mosand.

 

 

Dette klippet er en forsmak på Uenighetens fellesskap-prosjektet som er et stort formidlingssamarbeid utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner, deriblant Humanistforbundet.

Følg med på Religioner.no for mer om både Humanistforbundet og Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , ,