Fra livssynssamfunnene

Hva er Ananda Marga?

Uenighetens fellesskap      |      18/05/2018

Hva er Ananda Marga-bevegelsen, og hva ønsker de egentlig å oppnå?

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Ananda Marga er en åndelig bevegelse som ble etablert i India i 1955. Grunnleggerens navn er Prabhat Ranjain Sarkar, senere kjent som Shrii Shrii Ánandamúrti, (Lykksalighetens legemliggjørelse).

Bevegelsen opplevde etter hvert sterk forfølgelse i India, uten at det dempet dens vekst. Ananda Marga fikk også et oppsving i Vesten på 1970-tallet. Målt i antall medlemmer er ikke Ananda Marga noen veldig stor organisasjon i vår del av verden, men millioner av mennesker i Vesten har vært igjennom meditasjonskurs i regi av Ananda Marga.

Sentralt i Ananda Marga bevegelsen er ulike former for veldedighetsarbeid og meditasjonspraksis, men hva ønsker de egentlig å oppnå med dette?

Det kan du høre meditasjonslæreren Dada Jyotirupananda fortelle mer om i denne videoen.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , ,