Fra livssynssamfunnene

Hva er sikhenes navn på Gud?

religioner      |      16/10/2017

Balraj Singh forteller om gudsbildet i sikhismen.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Også sikhene tror på én gud, men gudsbildet deres skiller seg litt fra de største monoteistiske religionene, og de har sitt eget navn på guddommen.

Hør Balraj Singh fortelle mer om det i denne smakebiten på Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Uenighetens fellesskap er et stort formidlingsprosjekt utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn, samt flere titalls andre parapylorganisasjoner og tros- og livssynssamfunn.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap etter hvert som lanseringen av prosjektet nærmer seg.

 , , , , ,