Fra livssynssamfunnene

Hva kjennetegner Metodistkirken?

Uenighetens fellesskap      |      14/05/2018

Hør metodistprest Anne Grete Spæren Rørvik fortelle om Metodistkirkens historie og særpreg.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Metodistkirken oppstod i 1700-tallets England og finnes i dag over hele verden. Om lag åtti millioner mennesker regner seg som metodister, og den største enkelte sammenslutningen av metodister er United Methodist Church, med circa tolv millioner medlemmer.

Til Norge kom metodismen først på midten av 1800-tallet. Da brakte sjømannen Ole Peter Petersen metodismen med seg hjem fra USA til Østfold. Som i USA var Metodistkirken i Norge først og fremst en kirke for arbeiderklassen.

I videoen nedenfor kan du høre Anne Grete Spæren Rørvik fra Metodistkirken i Drammen fortelle mer om Metodistkirkens særpreg og historie.

 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap.

 , , , ,