Fra livssynssamfunnene

Hvordan forholder Kristensamfunnet seg til julehøytiden?

religioner      |      26/12/2016

Kristensamfunnet er influert av Rudolf Steiners antroposofi. Hvordan forholder de seg til julehøytiden?

Av Religioner.no

I julen feirer vi at en ny verdensimpuls ble født inn i verden, forteller Daniel Rudklint, som er prest i Kristensamfunnet.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et samarbeid mellom Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Religioner.no.

Videoen kan deles fritt, men klipping eller miksing av innholdet kan kun gjøres med tillatelse fra Kristensamfunnet.

Religioner.no-lenker:

 

 , , , , ,