Fra livssynssamfunnene

Jesus stod på det godes parti

religioner      |      23/12/2016

Hvordan forholder zarathustrismen, en religion som var gammel alt ved begynnelsen av vår tidsregning, seg til Jesus?

Av Religioner.no.

Zarathustrismen er mye eldre enn kristendommen, og sier derfor ikke så mye om Jesus. Måten Jesus behandlet kvinner og svake grupper på er imidlertid helt i tråd med den zarathustriske lære, og Jesus stod derfor på det godes parti, ifølge Tor Ebelthoft fra Det Norske Zarathustriske Trossamfunn.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et samarbeid mellom Eldorado bokhandel, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Religioner.no. Videoen kan deles fritt, men klipping eller miksing av innholdet kan kun gjøres med tillatelse fra Det Norske Zarathustriske Trossamfunn.

Religioner.no-lenker:

 , , , ,