Fra livssynssamfunnene

Jødedommen får man inn med morsmelken

religioner      |      14/10/2017

Eliana Hercz forklarer at barn som blir født av jødiske foreldre ikke trenger noe innvielse i religionen ettersom de regnes som jøder alt ved fødselen av.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

De aller fleste religioner har et innvielsesritual hvor man blir ønsket velkommen inn i fellesskapet. Det har ikke jødedommen, ifølge Eliana Hercz som representerer Det mosaiske samfunn i Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Grunnen er at barn som er født av jødiske foreldre regnes som jøder alt fra fødselen av. Hør mer om det i denne smakebiten på Uenighetens fellesskap-prosjektet.

Uenighetens fellesskap-prosjektet er et stort formidlingsprosjekt utført av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og flere titalls norske tros- og livssynssamfunn og paraplyorganisasjoner.

I tiden frem mot lanseringen vil vi publisere flere smakebiter på prosjektet så følg med her på Religioner.no.

 

 , , ,