Fra livssynssamfunnene

Hva kreves for å kunne kalle seg muslim?

Uenighetens fellesskap      |      16/01/2018

Hamid Ali Farooq fra Islamic Culture Center forteller om de grunnleggende kravene som stilles for å kunne være muslim.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Alle religioner stiller visse krav til sine medlemmer. Som lære eller praksis man må holde seg til, eller avstå fra for å kunne hevde tilhørighet til religionen.  For islams del stilles det krav til tro, formulert i trosartiklene, og til praksis, uttrykt gjennom de fem søylene.

Hør imam Hamid Ali Farooq fra Islamic Culture Center gjennomgå de grunnleggende kravene islam stiller til sine tilhengere.

Videoen er en smakebit på Uenighetens fellesskap-prosjektet. Et stort formidlingsprosjekt som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner, inkludert ICC.

 , , , , , ,