Fra livssynssamfunnene

Vi liker ikke uttrykket “jul”

religioner      |      20/12/2016

Asle Ambrosius Dingstad fra Den nordisk katolske kirke vil heller feire inkarnasjonsfest fremfor jul. Her kan du høre mer om hvorfor. 

Asle Ambrosius Dingstad fra Den nordisk katolske kirke skulle gjerne sett at vi fokuserte mer på den største “julegaven”, Kristus kommet i kjød, og mener vi kan lære mye av den ortodokse måten å feire jul på. 

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet, som er et samarbeid mellom Eldorado bokhandel, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn og Religioner.no. Videoen kan deles fritt, men klipping eller miksing av innholdet kan kun gjøres med tillatelse fra Den nordisk katolske kirke.

Religioner.no-lenker:

 , , ,