Kort og godt

Er islam og feminisme to motpoler?

religioner      |      29/02/2016

Hvilken plass har feminisme i islam? Det var spørsmålet som ble diskutert i en samtale arrangert av Kulturutvalget ved UiO. 

 

Mange ser på islam og feminisme som to motstridende størrelser. Ikke desto mindre finnes det en rekke muslimske feminister. De må imidlertid forholde seg til motstand fra patriarkalske strukturer i den islamske kulturen, såvel som fra vestlige, sekulære feminister.

Kulturutvalget ved UiO arrangerte en samtale mellom Lena Larsen, som er feminist, muslim og leder av Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet. og filmskaperen Nefise Özkal Lorentzen. Rosa Engebritsen Bye var arrangementsansvarlig og ordstyrer. Deler av samtalen ble filmet og kan ses her.

 ,