Kort og godt

Listen over forbud i Saudi-Arabia har blitt litt lenger.

Kai Westergaard      |      29/07/2016

Det er nylig publisert en liste med 50 navn som nå er forbudt i Saudi-Arabia.

Av Kai Erik Westergaard

2000px-Flag_of_Saudi_Arabia.svg

Saudi-Arabiske flagg. Kilde: Wikimedia Commons

Saudi-Arabia er ikke kjent for å være det mest frislupne landet, eller for å være avslappet i forhold til forbud. Blant annet har det siden 2015 dukket opp artikler med titler som «8 things women can’t do in Saudi Arabia», med forskjellig antall ting kvinner ikke kan gjøre i Saudi-Arabia, som for eksempel her og her. Det har også vært spredd lignende saker som «10 everyday things banned in Saudi Arabia». En av de mer kjente forbudene er det statlige forbudet mot kinoer. Kinofilm blir sett på som noe som potensielt kunne skape problem problematiske situasjoner mellom kvinner og menn på offentlig sted, i tillegg ble kinofilmer sett på som sløsing av tid som også kunne korrumpere sinnet. Allikevel fikk to hoteller tillatelse til å vise amerikanske barnefilmer i 2007. Saudi-Arabia gjør det også svært dårlig på rangeringer av presse og talefrihet

Nå er det også en ny post på listen over hva som er forbudt i Saudi-Arabia, eller snarere 50. Flere medier melder at kongedømmet har kommet med en liste på 50 navn som nå er forbudt. Bakgrunn skal være at navnene er i strid med saudisk kultur og religion, eller er blasfemiske, ikke-islamske eller ikke-arabiske. Flere av navnene på lista er også der fordi de har forbindelse til noe adelige eller guddommelig,som Amir og Malika som betyr prins og dronning, også Malaak og Tabarak, som betyr engel og velsignet. Det finnes også noen få mer vestlige navn som Alice, Lauren og Elaine For en fullstendig lise over navnene se her.

Religioner.no lenker

 , , , ,