Kort og godt

Oppsiktsvekkende vennskap?

Kai Westergaard      |      01/12/2016

Bør det vekke oppsikt at en imam og en prest kan være venner? 

En reklamevideo for Amazon Prime har gått noen runder på den store verdensveven. Den viser en prest og en imam som har blitt gode venner. Klippet, som kan sees nedenfor, kan minne om introen til en sukkersøt sitcom, litt som en livssynsvariant av Venner for livet. De fleste av oss kan nok enes om at mennesker som skaper vennskapsbånd på tvers av livssyn og meninger er en god ting. Allikevel får vinklingen i videoen dette til å fremstå som noe nærmest unikt. Videoen ble lansert i USA, Storbritannia og Tyskland. Det kan kanskje være at dette er bemerkelsesverdig der, men er det tilfellet i Norge?

Det virker ikke uvanlig at mennesker med forskjellig livssyn inngår vennskap i Norge. Faktisk, gjennom arbeidet med Uenighetens fellesskap har vi i Religioner.no heller fått inntrykket av at dette er noe norske livssynssamfunn aktivt oppfordrer til. I 2015 skriver avisen Dagen at Det mosaiske trossamfunds styreleder Ervin Kohn, og den muslimske politikeren Shoaib Sultan pleier å spise og dele marsipangris sammen i adventstiden. Da er det ikke vennskapet mellom en muslim og en jøde som er nyheten, men det at de begge spiser marsipangris, og at dette er litt komisk ettersom begges livssyn har religiøse lover som forbyr å spise svin.

I 2015 kom boken Presten og ateisten, boken er basert på brevvekslinger mellom prest Stian Kilde Aarebrot og human-etiker Didrik Søderlind. Hvis vi leser bokbeskrivelsen fra Humanist forlag står det: «Hvordan har det seg at de, som har mye annet til felles i livet, har så forskjellig livssyn?». Det virker altså ikke som det at de er venner på tross av livssyn er det oppsiktsvekkende, men heller at de tross sine felles interesser har forskjellig livssyn. Skal vi tro Jahn Bøhler er muslimer positive til julegudstjenester

Det at mennesker på tvers av livssyn oppfører seg anstendig mot hverandre og knytter vennskapsbånd virker ikke å være noe særlig oppsiktsvekkende i Norge, enten det er snakk om muslimer, kristne, jøder, hinduer, buddhister, sikher eller sekulærhumanister. 

Videoen hadde kan hende ikke fungert like godt som klikkagn i Norge, og det er kanskje noe vi bør prise oss lykkelige over?

 

Religioner.no lenker:

 , ,