Fra redaksjonen

Uke 36. Premiere

Hans Olav Arnesen      |      06/09/2012

Hans Olav Arnesen. lite bilde.JPGDa er vi her. Omsider. Norge har fått et nytt, og veldig annerledes forum for religionsinteresserte. Hva kan vi tilby? Vel, det er vi nesten like spente på som deg. I et brukerstyrt medium som Religioner.no er det i hovedsak du som bestemmer hva som skal publiseres. Gjennom å etablere din egen blogg kan du informere om ditt forhold til religion, drøfte verdispørsmål, eller informere om det som foregår i ditt trossamfunn.

Uansett hvilken tro du tilhører håper vi at du ønsker å bruke oss til å formidle dine synspunkter og erfaringer. Til forskjell fra andre religionsfora, som enten er forbeholdt fagfolk eller tilhengere av én bestemt religion, er Religioner.no åpen for alle. I et demokratisk medium som Religioner.no er det ingen som kommer til å diktere hva som er bra nok eller viktig nok til å deles med andre. Gjør du deg teologiske og filosofiske refleksjoner som er så dype at man pådrar seg dykkersyke ved å lese dem? Da er Religioner.no det rette stedet å dele disse tankene med andre. Synes du det bugner av bibelsymbolikk i Hollywood-filmer? Det vil vi gjerne lese om. Mener du å se noe religiøst i Thor Heyerdahls teori om et folk som reiser vestover i solens kjølvann? Det vil vi gjerne høre om. Er du opptatt av om fasten under ramadan er slankende, eller kanskje heller virker fetende? Det lurer vi også på.

Religioner.no er likevel noe mer enn en ren bloggplattform. Vi skal publisere egne nyhetsartikler, og vi skal også tilby kunnskaps- og læringsressurser på nettsiden. Et viktig motiv for å etablere nettsiden er nemlig den mangelfulle dekningen av religiøse fenomener i øvrige norske medier. Den er preget av tallrike feil, og setter ofte religion i et negativt lys. Dette kan skyldes flere ting, men mangelen på religionsfaglig kompetanse i norske avisredaksjoner kan nok forklare mye. Våre journalister besitter denne kompetansen. De lider heller ikke av villfarelsen av at religion og åndelighet er noe underlig som hører fortiden til, eller at religion i hovedsak er en kilde til problemer. Våre journalister har brukt årevis på religionsstudier fordi de vet at religion er viktig, både for individer og for samfunnet.

Forhåpentligvis vil Religioner.no kunne bidra til endre på synet på religion som noe passé og problematisk, også i norske avisredaksjoner. Det vil i så fall være mye takket deg, og de tankene og opplevelsene du velger å dele på denne nettsiden. Det kommer ikke til å skje over natten. Slik heller ikke Rom ble bygd på en dag må også Religioner.no vokse gradvis frem – artikkel for artikkel, og blogginnlegg for blogginnlegg. Men underveis vil vi lære av hverandre, berike hverandre og ikke minst underholde hverandre. For oss (og kanskje også for deg?) er nemlig religion det mest spennende vi vet.

Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no

 ,