Fra redaksjonen, Ukategorisert

Uke 43. Abortsplittelse

Hans Olav Arnesen      |      22/10/2012

Hans Olav Arnesen. lite bilde.JPGVi befinner oss i innspurten til presidentvalget i verdens mektigste land. Det er en begivenhet vi ikke kommer utenom, heller ikke på Religioner.no. Selv om det er økonomien som har preget årets valgkamp er det ingen tvil om at religion fremdeles spiller en viktig rolle. Tall fra en ny undersøkelse utført av PEW Research Center viser at Det republikanske partiets grunnfjell, de evangeliske kristne, opplever en gradvis tilbakegang. Antallet protestanter har for første gang sunket til under 50 % av den amerikanske totalbefolkningen, mens antallet konfesjonsløse øker. De konfesjonsløse stemmer på demokratene i omtrent samme grad som de evangeliske kristne stemmer på republikanerne. Dersom trenden fortsetter vil det komme demokratene til gode i fremtidige valg, mens det kristne høyre vil miste sitt grep om Det republikanske partiet som vil måtte trekke mot sentrum for å kunne konkurrere.

Selv om de konfesjonsløse i stor grad stemmer demokratisk er årets presidentvalg et bevis på at konfesjonell tilhørighet har blitt mindre viktig også blant republikanerne. Faktisk er Barack Obama den eneste protestanten av de fire mennene som kjemper om president- og visepresidentvervet i denne valgkampen. Både Joe Biden og Paul Ryan er katolikker, mens Mitt Romney er mormoner.

Ett verdispørsmål som splitter den amerikanske befolkningen omtrent på midten er synet på abort. Det samme skillet mellom evangeliske kristne og konfesjonsløse amerikanere er å finne igjen her. Kun et mindretall av de konfesjonsløse er ateister eller agnostikere, men selv de religiøse eller åndelige av dem støtter retten til abort i større grad enn amerikanere som tilhører et organisert trossamfunn. I Norge har det lenge syntes som om det hersker et overveldende konsensus i abortspørsmålet. Det er ikke tilfellet, spesielt ikke blant religiøse nordmenn. Derfor var det interessant at lederen for den liberale tenketanken Civita, Kristin Clemet, nylig problematiserte abort fra et liberalt ståsted. Religioner.no vil i løpet av de kommende to ukene presentere ulike religioners syn på abort. Abortmotstandere har lenge vært henvist til sirkusaktige forestillinger med blodige dukker og skinnbegravelser for å få medieoppmerksomhet. Det gjelder i hvert fall de såkalte abortprestene Ludvig Nessa og Børre Knudsen. Hva muslimer, buddhister eller jøder mener om abort har norske medier ikke vært det minste interessert i.

Et annet viktig og ofte oversett spørsmål er de kristne, og andre minoriteters, vanskelige kår i arabiske land. Forrige torsdag arrangerte organisasjonene Åpne dører og Stefanusalliansen et fakkeltog gjennom Oslos gater for å vise sin solidaritet med kristne i Midtøsten. Et spesielt søkelys ble rettet mot Syria, Egypt og Irak. Jødene er alt nærmest helt borte fra disse landene. Det ville vært usigelig trist om også de kristne skulle forsvinne fra noen av religionens opprinnelige kjerneområder.

Den 26. oktober feirer muslimene id ul-adha som markerer profeten Ibrahims villighet til å ofre sin sønn Ishmael til Gud. Det er også slutten på den islamske pilgrimsferden, hajj, til Mekka. Norske muslimer kan feire id i trygghet og frihet. Heldigvis. Kanskje kan man håpe på at muslimske nordmenn vier noen øyeblikk av denne høytiden til å tenke på religiøse minoriteter i muslimske land, som ikke nyter de samme frihetene.

Velsignet id

Hans Olav Arnesen, redaktør for Religioner.no

 , ,