Fra redaksjonen, Ukategorisert

Uke 15. 2013. Komplettering

Hans Olav Arnesen      |      08/04/2013

CIMG0363 (1)

Det er ikke så ofte man får høre sanger av Michael Jackson på en søndagsgudstjeneste. Det skjedde imidlertid da  koret med det noe uvanlige navnet, Homofonien, sang på skeiv messe i Ellingsrud kirke søndag 7.4. Regnbueflagget stod plassert ved alterringen, og presten, Klara Vogl, tok opp rettighetene til lesbiske, homofile, biseksuelle og transpersoner. De blir diskriminert mot, ble det påpekt, i land som Ukraina, Russland og Uganda. Hvorfor kun kristne land ble nevnt er uvisst. Kanskje var det ut i fra prinsippet om at man først bør feie for egen dør. Eller så skyldes det at man vegrer seg for å ta opp kritikkverdige forhold innenfor islam. Kanskje fordi man anser også muslimer for å være en utsatt gruppe.

Noen som ikke er engstelige for å kritisere muslimer er hatgruppene som har dukket opp på nettet i forbindelse med at Shoaib Sultan leder årets 17-mai-komité i Oslo. En egen gruppe for dem som ikke ønsker å la Sultan lede festkomiteen til Norges nasjonaldag har blitt opprettet på Facebook.

Om man gjengav enkelte av kommentarene på denne gruppen muntlig, ville man formodentlig ikke blitt trodd. Så ekstreme er de. Spesielt oppfordringer om å ta med automatgeværer på 17-mai gir helt andre assosiasjoner nå enn de kanskje ville gjort i et mer uskyldig Norge, et par år tilbake. Vi kan ikke lenger ta det for gitt at dette bare er ord.

Grunnene til at vi kjenner til disse hatkommentarene, som spenner fra hekseforbannelser til oppfordringer om bevæpning, er såkalte skjermdumper. Ved å bruke Print Screen-knappen kan man fryse skjermbildet, og spre en kommentartråd fra Facebook, som så vil gå Norge rundt på noen øyeblikk. På den måten kan man få et nokså intimt innblikk i hva som foregår i ymse miljøer man kanskje ellers ikke ville visst eksisterte.

Et prosjekt som fokuserer på å videreformidle slike skjermbilder er Operasjon Askeladd. Og på samme måte som Askeladden i eventyrene finner de virkelig mye rart. I de senere årene har flere argumentert for at begrepet islamofobi er konstruert for å brukes som et politisk våpen mot konservative eller islamkritiske miljøer på høyresiden. Men tar man et blikk på skjermdumpene Operasjon Askeladd legger ut er det ingen tvil om at begrepet islamofobi likevel har sin eksistensberettigelse.

Det anbefales å besøke Operasjon Askeladds Facebook-side, og kanskje kan det være nyttig såvel som interessant. Både for dem som benekter at det finnes et muslimhat, men også for dem som ser på all kritikk av en bestemt religiøs lære eller praksis som hat, uansett hvor saklig og begrunnet den fremmes. Det finnes et usminket hat der ute som verken er “skjult” eller “ubevisst”. I møtet med slike holdninger er det en fordel om begreper som islamofobi og rasisme ikke på forhånd er oppbrukt og tømt for mening.

En av beskyldningene som rettes mot Sultan i hatgruppene på Facebook går ut på at han selv skal hate homofile og jøder. Det er en absurd påstand som mangler forankring i virkeligheten, men det gir en anledning til å minne om budskapet i  Michael Jacksons sang, som ble sunget i Ellingsrud kirke på søndag: Start med å kritisere mannen i speilet. Det er noe ufrivillig komisk ved mennesker som, i en gruppe som oppmuntrer til å bære våpen for å beskytte seg mot muslimer, kritiserer andres fordomsfullhet.

Selv om man bli fristet til å trekke på smilebåndet av enkelte av de mer spesielle hatmeldingene er det likevel alvorlig at såpass mange mobiliserer så mye hat og motstand mot en navngitt norsk samfunnsdebattant og lokalpolitiker. Heldigvis kan sosiale medier brukes til å mønstre støtte også, og en Facebook-gruppe med navn: “Vi som støtter Shoaib Sultan” dukket raskt opp.

Religioner.no slutter oss  helhjertet til dette initiativet.  Som teologistudenten Geir Wiknes sa under homogudstjenesten i Ellingsrud kirke må man inkludere alle om man ønsker å være komplett. Dersom det er tilfellet for kirken så gjelder det ikke i noen mindre grad for samfunnet forøvrig. Og etter vår mening er det ingen som er bedre egnet til å lede en inkluderende feiring av det norske fellesskapet anno 2013 enn  Shoaib Sultan.

Hans Olav Arnesen, redaktør i Religioner.no

 

På bildet ser vi "jødehateren" Sultan i diskusjon med tidligere leder for Det mosaiske trossamfunn, Anne Sender. En muslim og en jøde som diskuterer ekstremisme hos en tredjepart, Human-Etisk Forbund, som de begge meget vel kunne hatt et antagonistisk forhold til.

På bildet ser vi “jødehateren” Sultan i diskusjon med tidligere leder for Det mosaiske trossamfunn, Anne Sender. En muslim og en jøde som diskuterer ekstremisme hos en tredjepart, Human-Etisk Forbund, som de begge meget vel kunne hatt et antagonistisk forhold til. Det er et talende bilde på et inkluderende Norge, uten berøringsangst i vanskelige spørsmål, som vi kan være stolte av, og som vi må kjempe for å beholde.