Fra redaksjonen, Ukategorisert

Uke 3. Hallikpatriark?

Hans Olav Arnesen      |      13/01/2014

Kopi av P1040730Prostitusjon. Det har vært det store temaet i uken som gikk. Dels fordi de borgerlige partiene, minus KrF, ønsker å fjerne sexkjøpsloven. Viktig var også et leserinnlegg i Aftenposten, skrevet av den danske eksprostituerte Tanja Rahm.

Rahms innlegg er et av de mest leste innleggene på Aftenpostens nettutgave noensinne. Det var et krast angrep på menn som kjøper seksuelle tjenester.

“Når du kjøper sex sier det veldig mye om deg, ditt menneskesyn og din seksualitet,” skrev Rahm.

Rahm synes å mene at det kun er ettersspørselssiden som er å klandre for denne virksomheten. Der er hun helt på linje med norske myndigheter. Det er ikke ulovlig å selge sex, men kjøp er forbudt.

Det er svært uvanlig å kun straffe den ene parten i en transaksjon som samfunnet anser som som uheldig. Dersom en håndverker selger sine tjenester svart lempes ikke all skylden over på kunden. Ei heller i mer alvorlige utvekslinger av penger mot varer eller tjenester, slik som salg av tyvgods, smuglervarer, narkotikaomsetning og lignende.

Bak denne spesielle loven, som kun straffer kundene, ligger det tilsynelatende en forestilling om at kvinner er ofre, og menn overgripere. Ofte er det tilfellet. Mange kvinner fra fattige land tvinges inn i prostitusjon i Vesten, og nigerianske kvinner trues endog med magi, juju, av sine halliker.

Slett ikke alle er likevel enige i at prostitusjon er en så ensidig utnyttende og kvinnefornedrende virksomhet. Flere prostituerte har stått frem og fortalt en helt annen historie enn Rahms.

Det hersker altså uenighet, også blant de prostituerte, om lovverket rundt sexsalg i Norge. Er det mulig å få sexskjøpsloven, og forsåvidt også hallikparagrafen, vurdert av en ytre kilde? Bibelen kanskje.

Tja. Kanskje det. Vi trenger ikke bla lenge i Bibelen før vi finner eksempler på virksomhet som grenser til prostitusjon. Det finner vi allerede i Første mosebok 12:10-20, og det er ingen ringere enn Sara og Abraham, jødedommen, kristendommen og islams stamfar, som er involvert.

På grunn av hungersnød ble Abraham og Sara tvunget til å dra til det kornrike Egypt, og det er her Abraham for første gang bruker sin kones skjønnhet til å skaffe seg fordeler. Han ber henne fremstå som ugift og kalle seg hans søster.

Det går som Abraham tror og Saras skjønnhet vekker oppmerksomhet. Hun blir hentet til Farao, og Abraham mottar:”småfe, storfe og esler, slaver og slavekvinner, eselhopper og kameler”  som gaver fra farao.

Ville Abraham blitt dømt for brudd på den såkalte hallikparagrafen i Norge anno 2014? Det har jeg vært så heldig å få hjelp av en jusstudent, med seksuallovgivning som sitt spesialfelt, til å avgjøre. Riktignok er det litt lite informasjon å bedømme saken ut i fra, men alt i alt ser det ikke så bra ut for den bibelske patriarken. Det tenkes at Abraham vil forsøke seg på å oppnå straffefrihet gjennom nødretten, og hevde at hans liv var i fare, men det blir det trolig ikke lett å overbevise retten om.

Det hjelper heller ikke at Abraham siden forsøkte seg å by sin kone frem til nok en monark, Abimelek av Gerar. Denne gangen griper Gud inn før kongen rekker å røre ved Sara, og ingen skade skjer. Abimelek fikk seg likevel trolig en støkk da Gud åpenbarte seg for ham i en drømt midt på natten og erklærte at han ville ta livet av ham.

Ifølge min jusekspert ville det at Gud grep inn i tide ikke hjulpet Abraham i en norsk rettsal. Man trenger ikke å lykkes med å prostituere sin kone, det holder at man forsøker å gjøre det.

Abraham ville med stor sannsynlighet blitt dømt for brudd på hallikparagrafen i dagens Norge, men ville Gud vært enig i det? Nei, trolig ikke. Det faller aldri Gud inn å straffe Abraham, ei heller Sara. Det er istedet farao og hans familie som får unngjelde gjennom “svære plager”.

Konklusjonen er at Gud er helt på linje med den norske sexkjøpsloven, hvor man legger alt ansvaret på kunden og ikke klandrer selgeren. På den annen side ser ikke Gud noen grunn til å straffe Abraham heller, og patriarken vender tilbake fra Egypt: “(…) svært rik på buskap, og på sølv og gull.”

Kanskje bør vi derfor beholde sexkjøpsloven, men fjerne hallikparagrafen?

En stor takk til Aki Johannes Viitala for hans juridiske vurderinger. Han var ikke klar over hvilken person det var snakk om da han vurderte saken. 

 Religioner.no lenker: 

 , , , , , , ,