Fra redaksjonen, Ukategorisert

Uke 4. Terroruke

Hans Olav Arnesen      |      21/01/2013

litebilde.avHans.JPGVi har lagt bak oss en mørk uke hvor religiøst motivert terror har stått i fokus. Liv har gått tapt, sannsynligvis også norske. For oss nordmenn er det naturlig nok terroristangrepet på gassanlegget i In Amenas i Algerie som har stått fremst i fokus. Dels fordi Statoil er deleier i anlegget, men særlig fordi flere nordmenn befant seg på anlegget da det ble angrepet. I skrivende stund er skjebnen ennå uviss for fem av dem.

Angrepet er del av et større bilde. Verden har lenge bekymret seg over de militante islamistene som har tatt kontrollen i det nordlige Mali og som har truet med å ekspandere sørover. Styrker fra Frankrike, Nigeria og Senegal har intervenert og gått til en motoffensiv mot islamistene. Gisselaksjonen i Algerie er igjen en reaksjon mot denne militæroffensiven. I en annen, visstnok ikke-relatert hendelse, har to soldater og en rekke sivile mistet livet da franske spesialsoldater forsøkte å redde gisselet Dennis Alex. Franskmannen har vært fanget av den somaliske islamistmilitiaen Al-Shabab siden 2009. Alex ble myrdet av islamistene etter at frigjøringsforsøket mislyktes.

Dette er naturligvis ikke bra for islams omdømme. Selv om jihadistene og deres støttespillere utgjør et forsvinnende mindretall av verdens muslimer skaper de, naturlig nok, mye negativ oppmerksomhet. Ikke alle er likevel enige i at det er jihadistene som gjør skade på islams gode rykte. Imam Nehmat Ali Shah, ved Norges største moské, Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat, mener det er jødenes kontroll over media som har skylden for at mange nordmenn har et dårlig inntrykk av islam. Styreleder i samme moské følger opp med et retorisk spørsmål om hvorvidt det ikke var en grunn til at tyskerne drepte dem.

Beslektede tanker ble presentert på onsdagens noe pussige prisutdelingsseanse på Litteraturhuset i Oslo. Trond Ali Linstad fikk utdelt en ærespris av en jødisk sekt som mener den moderne staten Israel aldri burde vært opprettet. Flere av synspunktene som ble fremmet i jovialt og hyggelig lag den kvelden var verken mindre uhyrlige eller nærmere virkeligheten enn dem som kom frem i Dagsavisens intervju med de to moskélederne. Blant annet ble det snakket om hvordan sionistene var delaktige i nazistenes forsøk på å utslette det jødiske folk.

Det er ikke jødene som har skyld i at islam i dag har et omdømmeproblem. Slike jødehatske holdninger som både Linstad og ledelsen i Central Jamaat-e Ahl-e Sunnat fremmer er derimot en stor del av problemet. Det er lite tillitvekkende å fremstå som et offer for misforståelser og urimelig mye negativ oppmerksomhet når man samtidig fremmer kontrafaktiske beskyldninger mot en annen, enda mer sårbar minoritet. Den eneste kuren mot denne typen omdømmeskader er at andre norske muslimer tar til motmæle. Det er det heldigvis mange prominente norske muslimer som har gjort.

Hans Olav Arnesen, redaktør.

 

 

 , , , ,