Fra redaksjonen

Uke 52. Polygamiblodskam

Hans Olav Arnesen      |      23/12/2013

Kopi av P1040730“Tillater man homoekteskap er det ikke lenge før pedofili, incest, dyresex og nekrofili blir legalisert.” Det høres dramatisk ut, men argumenter av denne typen har jeg flere ganger hørt fra bekymrede kristne. De så på homoekteskap som en sprekk i det moralske diket. En strøm av seksuelle avvikere ville komme til å forlange anerkjennelse dersom homofile fikk gifte seg.

Nå er likekjønnede ekteskap en realitet, men verden består likevel. Uten at det har blitt akseptert å ha seksuelle relasjoner med verken nære slektninger, barn, dyr eller avdøde.

Mange vil sikkert trekke på både skuldre og smilebånd av påstander om at gir man liberalerne lillefingeren så tar de hele seksualmoralen. Ser man på vår nære historie har de verdikonservative likevel grunn til å være bekymret.

Det ble i sin tid hevdet at aborttallene aldri ville bli nevneverdig store. Det ble de. Motstanderne av partnerskapsloven i 1993 hevdet at dette kompromisset bare var et første skritt mot homoekteskap. I 2009 ble den kjønnsnøytrale ekteskapsloven innført, og motstanderne kunne fastslå at de hadde rett.

Blått flerkoneri

Nå har Hedmark FpU fremmet et nokså radikalt forslag om en utvidelse av ekteskapet til å gjelde flere enn to partnere. Hvorfor skal det monogame ekteskapet være enerådende dersom kjærligheten i noen tilfeller viser seg ikke å være begrenset til to mennesker, enten de er av det samme eller ulike kjønn?

“Hva var det jeg sa”, kan de konservative kristne si. Igjen. Det er ikke gitt at forslaget om polygami, som trolig i praksis ofte vil være et spørsmål om flerkoneri, polygyni, vekker den samme begeistring i de samme kretser som med styrke argumenterte for likekjønnede ekteskap. Kanskje vil man endog søke støtte blant sine tidligere motstandere, de konservative kristne, i en eventuell kamp mot en slik liberalisering, dersom det noengang kommer så langt.

Den støtten kan det godt tenkes at de vil få, men faktum er at det er langt enklere å argumentere mot homofili (mannlig) eller abort ut i fra Bibelen, enn polygami. Flere av de gammeltestamentlige patriarkene var polygynister, selv om kong Salomon utvilsomt utmerket seg med sine 700 koner (og 300 konkubiner). I disse juletider er det flere som snakker om at de kristne har stjålet julen fra hedningene, men også det heterofile monogamiet som den eneste tillatte ekteskapsformen er en arv fra Romerriket før religionsskiftet.

Da man under reformasjonen gikk tilbake til Skriften som eneste kilde til autoritet ble dette svært tydelig. Da Martin Luthers fyrstelige beskytter, Filip av Hessen ønsket å ta seg en kone nummer to, fant ikke Martin Luther noe grunnlag i Bibelen til å nekte ham det.

Det ble ikke noe flerkoneriepidemi av den grunn, men om den radikale reformasjonen hadde vunnet frem ville det kanskje sett annerledes ut. Johann av Leyden innførte polygyni i byen Münster, som anabaptistene i en periode hadde kontroll over. Selv tok han seg 16 koner.

Det var ikke siste gang kristne sektledere skulle komme til å  innføre flerkoneri. Den mest berømte er utvilsomt Joseph Smith, som grunnla det som folk flest kjenner som mormonerkirken. Han tok seg i underkant av tredve koner.

Profeten Muhammed holdt seg med 14-15 hustruer, men hans følgesvenner måtte nøye seg med fire. Hvorvidt det er noen begeistring for Hedmark FpUs forslag om å legalisere flerkoneri blant norske muslimer er nok mer tvilsomt. At det allerede finnes enkelte polygyne ekteskap blant norske muslimer er høyst sannsynlig, men ingenting tyder på at det er noe stort ønske om å få offentlig anerkjennelse for dem.

Spørsmålet om flerkoneri er interessant fordi det tvinger oss til å tenke over samlivsmoral generelt, selv om vi ellers oftest skyr unna dette temaet. Utroskap er ikke lenger ulovlig, og de fleste nordmenn har flere partnere i løpet av et liv, om enn ikke på samme tid. Hvorfor er seriemonogami utenfor ekteskapet egentlig bedre enn flergifte?

I dag er det dessuten fullt lovlig å leve i såkalte polyamorøse forhold, hvor flere partnere holder sammen, men utenfor ekteskapet. Hvordan kan man tillate at denne typen forhold eksisterer, men samtidig nekte dem å formalisere relasjonene i juridisk bindende former?

Det var ikke lett for Augustin å avvise flerkoneri, det var umulig for Luther og det vil bli interessant å se om det er noe lettere å komme opp med noen gode argumenter mot denne ekteskapsformen i dag. Man kan naturligvis vise til tradisjonen, men den tar man jo ofte lett på i andre sammenhenger.

Rød blodskam

FpU er liberalister, og at et fylkesungdomslag ønsker å markere seg med noen sprelske liberaliseringsforslag er kanskje ikke så rart. I Danmark er det derimot den andre ytterfløyen som har fremmet et forslag som for mange trolig er mer sjokkerende enn FpUs polygamiutspill.

Den danske Enhedslisten, som tilsvarer det norske partiet Rødt, er en betydelig politisk maktfaktor i Danmark. Partiet er et av de sentrale støttepartiene til den sosialdemokratiske regjeringen, og i kommunevalget fikk partiet nesten hver femte stemme i København (19.5 %), og ble det nest største partiet i hovedstaden.

Nylig vekket partiet både oppsikt og vemmelse da de fremmet forslag om å avkriminalisere incest. Den unge enhedslistepolitikeren Pernille Skipper hadde følgende å si til Politiken:

“Det er ikke statens opgave at blande sig i, hvem der skal have børn med hvem. Det er menneskets eget ansvar. Jeg mener, det er en grotesk og gammeldags tilgang til sex og familieformer.”

Blodskam vekker mye uvilje, naturlig nok, vil jeg driste meg til å si. Det er også enklere å avvise på religiøst grunnlag. Selv om man selvfølgelig finner incest i Bibelen, blant annet i fortellingen om Lot og døtrene hans, er Moseloven veldig tydelig i sin fordømmelse av blodskam. Kirken har vært så strenge på hvor langt ut i familien man må gå for å hente seg en ektefelle at eksempelvis de norrøne bosetterne på Grønland måtte be om dispensasjon fordi det ellers ville bli uråd å finne noen å smi hymens lenker med.

Det er imidlertid lenge siden man har benyttet seg av Moseloven i familie- og seksualpolitikken. I et liberalt samfunn, hvor seksualiteten i økende grad blir sett på som et privat anliggende, er det ikke like lett å argumentere for opprettholdelsen av forbud mot seksuelle avvik, selv ikke blodskam.

Til og med argumentet om genetiske defekter blir av Enhedslisten avvist med at man heller ikke nekter røykere, eller ubeslektede mennesker med genetiske defekter, i å få barn.

Noen vil argumentere med at blodskam er unaturlig. I den grad en praksis som forringer arvematerialet er unaturlig kan man kanskje si det, men det er det jo flere ting som gjør, og det spørs om det ikke i stor grad er kulturelt betinget. Incest har vært akseptert i historiske høykulturer som det gamle Egypt, det hellenske Egypt under ptolemaierne, og sassanidenes Persia.

Dyreriket er heller ikke mye til hjelp. Der finner man de samme seksuelle avvikene man finner hos mennesket. Selv sex med døde dyr, eller med andre arter finner man blant dyrene.

Er det helt utenkelig at man en dag vil høre forslag om å tillate nekrofili eller bestialsex? Antageligvis ikke. Bestialsex er ulovlig i Norge, men ikke i alle europeiske land. Er det dyremishandling i alle tilfeller? En ku eller hest bryr seg trolig lite om seksuell oppmerksomhet fra til sammenligning beskjedent utrustede mennesker. I hvert fall mener enkelte danske forskere det, og i Danmark er det da heller ikke forbudt å pleie seksuell omgang med dyr.

Mye var utvilsomt enklere da samfunnet kunne vende seg til Bibelen i slike spørsmål. I dag er det langt vanskeligere å argumentere for opprettholdelsen av slike forbud. At en seksuell praksis er omgitt av kulturelle tabuer eller vekker ubehag hos flertallet er ikke i seg noe godt argument for at den bør være forbudt.

Danmark er Danmark, og man skal heller ikke overdrive Hedmark FpUs påvirkningskraft her til lands. En viss sjanse er det likevel for at verdikonservative nordmenn vil få flere anledninger til å si “hva var det jeg sa” i de kommende årene.

Det er jo ofte en slags tilfredsstillelse i seg selv, om enn ikke av en seksuell art.

Religioner.no lenker:

Annet:

 , , , , , , , , ,