Stikkord: Filadelfia

Kan livet ha mening uten Gud?

Når mennesker søker mening, er det ingen selvfølge at de går til kirken.

Les mer »