Stikkord: minnesmerker

Metalltyver – vår tids gravplyndrere

Helt siden oldtiden har det funnes folk som bryter gravfreden for å berike seg selv ved å skjende de dødes hvilesteder og minnesmerker. Denne uskikken lever i beste velgående, og i dag er det først og fremst metall tyvene er ute etter.    Av Hans Olav Arnesen

Les mer »