Stikkord: reservasjonsrett

Uke 18. Press

Den såkalte blå-blå regjeringen har vært utsatt for et voldsomt press den siste tiden. Det er ingenting oppsiktsvekkende ved det. Det er den naturlige tilstand i den politiske verden. Det avgjørende for hvorvidt regjeringen beholder velgernes tillit er hvordan de håndterer presset. Regjeringens forslag om å innføre en reservasjonsrett for fastleger i forbindelse med henvisning […]

Les mer »

Uke 5. Dødsstraff

Vil du bli skutt? Eller foretrekker du å bli forgiftet, gasset, hengt eller elektrifisert? Det er de alternative avrettingsmetodene amerikanske dødsdømte kan velge imellom. I hvert fall i enkelte delstater. I de aller fleste av de 35 statene som ennå utfører henrettelser er det kun giftsprøyte som gjelder. Siden dødsstraffen ble gjeninnført i 1976, etter […]

Les mer »