Fra livssynssamfunnene

Nordisk-katolsk: Ekteskapet er en forutsetning for skaperverkets videreførelse

Uenighetens fellesskap      |      22/05/2018

Den nordisk-katolske kirke mener at ekteskapet kun gjelder mellom én mann og én kvinne, og at det er helt sentralt i videreførelsen av Guds skaperverk.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Ekteskapet er en av de mest grunnleggende institusjonene i de fleste menneskelige samfunn, både historisk og i dag. Hva er Den nordisk-katolske kirkes syn på ekteskapet? Hvordan forholder de seg til ekteskapsoppløsning?

Dette og mer kan du høre Asle Ambrosius Dingstad fra Den nordisk-katolske kirke fortelle om i videoen nedenfor.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynssamfunns syn på ekteskapet.

 , , ,