Fra livssynssamfunnene

Sikh: I ekteskapet skal mann og kvinne bli én sjel i to kropper

Uenighetens fellesskap      |      22/05/2018

Lær om sikhers syn på ekteskapet.

Av Hans Olav Arnesen, Kai Erik Westergaard og Oda Aksetøy

Ekteskapet er en viktig institusjon i sikhismen, som i de fleste andre religioner. Hvordan er egentlig sikhenes syn på ekteskapet? Er det noen som ikke har lov til å gifte seg ifølge sikhismen? Og har de lov til å skille seg dersom ekteskapet ikke fungerer?

Dette kan du høre Balraj Singh fra Gurdwara Sri Guru Nanak Dev Ji fortelle mer om i videoen nedenfor.

Opptaket er gjort i forbindelse med Uenighetens fellesskap-prosjektet som utføres av Religioner.no i samarbeid med Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om ulike tros- og livssynssamfunns syn på ekteskapet.

 , , ,