Fra livssynssamfunnene

Spiritualist: Gud skapte mennesket slik at ånder kunne lære

religioner      |      09/11/2017

Norsk spiritualistisk trossamfunn om hvordan, og hvorfor, mennesket ble til.

Av Hans Olav Arnesen og Kai Erik Westergaard

Norsk spiritualistisk trossamfunn (NST) har en svært interessant menneskelære (antropologi), hvor det vi kjenner som den menneskelige tilstand er å regne som en midlertidig læringsprosess for ånder fra en annen virkelighet. Åndene lar seg inkarnere i menneskekropper for å høste erfaringer de ikke kan gjøre seg i sitt egentlig hjem, åndeverdenen.

Hør spiritualistprest André Kirsebom fortelle mer om dette i denne smakebiten på Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 

Uenighetens fellesskap er et stort formidlingssamarbeid mellom Religioner.no, Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL) og flere titalls norske tros- og livssynsorganisasjoner.

Følg med på Religioner.no for mer om Uenighetens fellesskap-prosjektet.

 , , , , , , , ,