Stikkord: antropologi


Menneskets verd som person i kristen antropologi

 Hva betyr det å være en person? Å være en person, så vel guddommelig som menneskelig, er å bli til ved relasjon, sier Andreas Døvik.

Les mer »

Kampen om knoklane

Kven har krav på våre knoklar når vi døyr, og kan menneskelege levningar ha ein religion?

Les mer »