Stikkord: spidding

Ble Jesus naglet til et staur for våre synder?

Har korset blitt kristendommens fremste symbol som følge av en feiloversettelse?

Les mer »