Aktuelt

Fattigdom gir gode vilkår for religion

Religioner       |      21/09/2010

Ny undersøkelse synes å bekrefte korrelasjon mellom fattigdom og religiøsitet.

Av Hans Olav Arnesen

Jesu dåp (ca. 1449) Piero della Francesca – Wikimedia Commons. Jesus elsket de fattige. De fattige synes å gjengjelde kjærligheten.

Hadde Karl Marx rett i at religion er opium for massene? En ny gallupundersøkelse kan tyde på det, ifølge Religion.dk. I de landene hvor folk lider av størst materiell deprivasjon, og har en gjennomsnittsintekt på mindre enn 2000 dollar i året, hevder opp til 95 % av befolkningen at religionen spiller en viktig rolle i hverdagen deres. De seks aller mest religiøse landene, hvor 99 % av befolkningen svarte bekreftende på spørsmålet om religionen var en viktig del av deres hverdag, var Bangladesh, Niger, Yemen, Indonesia, Malawi og Sri Lanka.

I de aller rikeste landene var prosentandelen som mente at religionen var en vesentlig del av deres dagligliv 47 %. USA ligger godt over dette gjennomsnittet, med sine 65 %. Italia, Hellas, Singapore og gulfstatene er andre relativt rike land med høy grad av religiøsitet, ifølge Christian Post. De landene som scoret lavest på denne religiøsitetsmålingen var, i synkende rekkefølge: Hong Kong (24 %), Japan (24 %), Danmark (19 %), Sverige (17 %), og Estland (16 %).

 , , , ,