Stikkord: Karl Marx

Fattigdom gir gode vilkår for religion

Ny undersøkelse synes å bekrefte korrelasjon mellom fattigdom og religiøsitet.

Les mer »