Aktuelt

Kurdisk kamp om jesidiene

Hans Olav Arnesen      |      14/03/2017

Ulike kurdiske fraksjoner kjemper innbyrdes om kontroll over jesidiområdene i Nord-Irak, og striden splitter også jesidisamfunnet, ifølge Kurdistan-kjenner Jan Bojer Vindheim.

Av Hans Olav Arnesen

Jan Bojer Vindheim. Eget foto.

Den islamske staten er på defensiven, men ennå langt fra beseiret. Man skulle tro at dette for kurderne var tiden for å slutte rekkene og konsentrere seg om sin felles fiende.

Motsetningene mellom de store kurdiske partiene PKK og KDP, samt de ulike gruppene tilknyttet dem, har imidlertid vist seg å være for store.  PKK som har sitt utspring i Tyrkia  kontrollerer store områder i Syria, og er også involvert i harde kamper inne i Tyrkia. Tyrkia presser Barzanis KDP for å drive PKK ut av Shingal og andre områder i Irak.

Tidligere denne måneden brøt det ut kamper da de såkalte «Rojava peshmergas» – kurdere fra Syria som står under kommando av KDP –rykket inn i jesidiområdene i Nord-Irak. De ble imidlertid stanset av jesidimilitsen YSB, som er alliert med PKK. Flere liv gikk tapt i trefningen som oppstod. 

Jesidiene, som har blitt rammet hardere enn noen andre av Den islamske statens herjinger, befinner seg i sentrum av denne interne kurdiske striden, som handler om kontroll over områdene jesidiene bor i, men også om konkurrerende krav på jesidienes lojalitet.

Kurdistan-kjenneren Jan Bojer Vindheim har skrevet om denne konflikten på sin blogg. Han befinner seg i øyeblikket i Suleimania i den kurdiske delen av Irak, nær grensen til Iran. Vi har bedt ham forklare oss hva bakgrunnen for denne forvirrende konflikten er, og hvordan den berører jesidiene?

– Fjellområdet som araberne kaller Sinjar, og som på kurdisk heter Shingal har i flere hundre år vært et tilholdssted for jesidier som har flyktet fra muslimsk forfølgelse i lavlandet. Formelt er dette en del av provinsen Ninava  som ikke inngår i den kurdiske regionen, men siden 2003 har det vært utplassert kurdiske peshmergastyrker her, hovedsakelig tilknyttet KDP, partiet til den fungerende kurdiske presidenten Massoud Barzani Dette nærværet ble styrket etter to voldsomme bombeangrep i 2007 fra en forløper av Den islamske Stat (Daesh), forteller Bojer Vindheim via e-post.

– Daesh erobret Shingal i 2014 uten at peshmergastyrkene gjorde motstand. Tusener av mannlige jesidier ble massakrert, og mange tusen kvinner gjort til sexslaver. Verdenspressen dekket situasjonen for titusener av jesidier som flyktet opp i fjellene og ble forsvart av en håndfull frivillige. Etterhvert ble disse flyktningene evakuert til Syria av kurdiske styrker derfra. Disse styrkene er knyttet til partiet PKK som tradisjonelt ligger i strid med KDP. De prøver å innføresitt anarko-maoistiske styresett på Shingal.  Peshmergaer fra KDP kom tibake til området ved årsskiftet 2015/16 og har siden krevd at PKK skulle fjerne seg. Begge parter sender nå nye styrker til Shingal, mens jesidienes ledere maner til besinnelse. En  full krig mellom de store kurdiske  partiene vil være et nytt alvorlig slag mot en hardt rammet  folkegruppe,

Har jesidiene en særlig symbolsk betydning for kurderne som kan forklare hvorfor denne striden oppstår med dem i sentrum?

– Ja og nei. Det er mere snakk om geografi og politisk makt. Shingal er blitt et brennpunkt for striden mellom revolusjonære PKK og tradisjonsbaserte KDP.

Hvordan blir disse interne kurdiske stridighetene oppfattet av jesidiene i Shingal, som inntil relativt nylig (november 2015) var okkupert av IS?

– KDPs anseelse og troverdighet er på et lavmål som følge av at partiets styrker flyktet for Daesh i 2014.  Derimot har redningsaksjonen økt PKKs popularitet. Men mange jesidier ser begge partiene som fremmede for Shingal.  

Jan Bojer Vindheim sitt bilde.

Hayder Shesho, leder for den største yezidi-militsen, HPÊ. Under sitt besøk i Kurdistan har Jan Bojer Vindheim hatt samtaler med Shesho, som har gitt uttrykk for skepsis til såvel KDP som PKK. Foto: Jan Bojer Vindheim.

Kan den kurdiske splittelsen lede til splid i jesidisamfunnet, hvor ulike jesidigrupper støtter opp om ulike kurdiske fraksjoner?

– Splittelsen er et faktum. I tillegg til de store partienes militser har vi flere mindre grupper. Haydar Sheshos gruppering HPE er den største av dem. Shesho har vært med på å danne et eget jesidiparti. 

Vil de interne kampene mellom kurdiske fraksjoner forsinke offensiven mot IS?

– Absolutt. Det er stor fortvilelse over at  de kurdiske partiene slåss med hverandre istedet for å frigjøre sørskråningen av Shingalmassivet der Daesh fortsatt holder stand.

Denne artikkelen er også publisert på Fritanke.no

Lenker:

Religioner.no-lenker:

 , , , , , ,