Stikkord: koronavirus

Viruset som forandrer verden

«Vi kan ikke forvente at vi har det samme velferdssamfunnet når dette er over»

Les mer »

Koronanattverd

Arbeiderpartiets forslag under forhandlingene om ny trossamfunnslov legitimerer forskjellsbehandling og mistenkeliggjøring, derfor er det god grunn til å være skeptisk til dette og lignende forslag. 

Les mer »