AktueltNår har man rett til å drepe?

Alle menneskelige samfunn har sanksjonert drap i visse situasjoner. Vårt eget fredelige land er intet unntak. Det er likevel stor variasjon med hensyn til hvilke drap man tillater og måten man rettferdiggjør dem på. 

Les mer »Det er størrelsen det kommer an på

Størrelsen er ikke uten betydning når det gjelder religiøse statuer.

Les mer »

Animasjon og religion

 Animasjonsseriene The Simpsons og South Park er begge opptatt av religion. 

Les mer »

Pingviner følger ikke Moseloven

Franske forskere kan avsløre at pingviner lever i likekjønnede par, og attpåtil adopterer egg om de får sjansen.  

Les mer »

Kung fu fighting – for kjærligheten

For enkelte kvinner er det uaktuelt å dele livet sitt med en mann som ikke kan slå dem i kamp. 

Les mer »

Kritisk masse

Postet av Hans Olav Arnesen

Les mer »
Forbud mot hekseri

I Russland er hekseforfølgelsens tid ennå ikke forbi. 

Les mer »

Yoga mot bivirkninger av kreftbehandling

Kanskje kan gamle åndelige teknikker brukes for bedre å hanskes med bivirkningene av kreftbehandling.

Les mer »

Rituell voldtekt av menn i Zimbabwe?

At kvinner voldtar menn er ikke hverdagskost. Finnes det noen presedens for dette uvanlige fenomenet i mytene?

Les mer »


Har dyr åndelige erfaringer?

De fleste av menneskets adferdstrekk er å finne igjen blant andre arter i dyreriket. Adferdsforsker Marc Bekoff mener at vi derfor bør være åpne for at også dyr kan ha et åndelig liv.

Les mer »


Klimatrusselen bekymrer terrorister

Selv kaldblodige terrorister bekymrer seg for miljøet. 

Les mer »

Stadig flere ateister ved makten

Den anglosaksiske verden får stadig flere gudløse partiledere. 

Les mer »

Helligdom skal deles mellom muslimer og hinduer

Omstridt helligdom skal fordeles mellom hinduer og muslimer ifølge en indisk rettskjennelse.

Les mer »
    ,
    Aktuelt


Australias første helgen blir varslernes beskytter

En nonne som varslet om seksuelle overgrep blir Australias første helgen. 

Les mer »

Pinsevennpastor knivdrept

Pinsevennpastor knivdrept

En pinsevennpastor ble drept i  det som betegnes som en familietragedie.

Les mer »

Nynazister var jøder

Det er vanskelig å holde på sin nazistiske ideologi når man oppdager at man selv er jøde. 

Les mer »Er bestialsex egentlig så galt?

Er det galt å ha kjødelig samkvem med andre arter? Ja, sier Moseloven. Nei, sier prominente medlemmer av den greske og norrøne gudeverdenen.

Les mer »

Hindufestival forgifter indiske vann og elver

Estetiske hensyn trumfer økologiske hensyn på hinduiske festivaler. 

Les mer »

Moses fikk hjelp av østavinden

Moses fikk hjelp av østavinden

Forskere tror de kan ha avslørt Moses´hemmeligheter. 

Les mer »
    , ,
    Aktuelt

Jediisme – må kraften være med den troende!

Synes du mester Yoda har mere klokt å si enn presten din? Da er kanskje jediismen religionen for deg?

Les mer »
    Aktuelt

Ble Jesus naglet til et staur for våre synder?

Har korset blitt kristendommens fremste symbol som følge av en feiloversettelse?

Les mer »

Fattigdom gir gode vilkår for religion

Ny undersøkelse synes å bekrefte korrelasjon mellom fattigdom og religiøsitet.

Les mer »

Er prinsessen vår en heks?

Hanne Nabintu Herland mener prinsesse Märtha Louise Behn er en heks.

Les mer »


"Er mennesket det eneste religiøse dyret?"

"Er mennesket det eneste religiøse dyret?"

Fredag 17. september 2010 avholdes første dag av fagseminaret, “Homo religiosus?” på gamle Ullevaal kino ved Universitetet i Oslo, Blindern.

Les mer »
    Aktuelt

"Homo religiosus?"

"Homo religiosus?"

Stort fagseminar om religion som et mulig naturlig artstrekk ved mennesket arrangeres ved Universitetet i Oslo fredag den 17. september fra 10.30-16.30 og lørdag 18. september fra 12.00 til 21.00

Les mer »
    Aktuelt

FN´s Fredsdag

Av Jonathan Nymoen

Les mer »
    , ,
    Aktuelt

Gud produserer stress

Nå er det påvist at tanken på religion gjør ateister stresset.  

Les mer »

Har vår art monopol på religiøsitet?

Kan det tenkes at mennesker ikke er det eneste dyret med religiøse følelser og erfaringer?

Les mer »

Drop in helbredelse

Oslo Vineyard tilbyr guddommelig helbredelse til forbipasserende på Grønland Torg.

Les mer »

Kjønnslemlestelse av guttebarn?

Er omskjæring av gutter også et overgrep? Flere skandinaviske medisinere mener det, men deres amerikanske kolleger er uenige. 

Les mer »

Kjendiser velger religiøse tatoveringer

Religiøse tatoveringer har blitt mote blant kjendiser.

Les mer »

Er enden nær?

Er enden nær?

Planetkonstellasjoner vil føre til massive vulkanutbrudd! Eller vil de det?

Les mer »

Religionens positive kraft

Religionens positive kraft

Postet av Hans Olav Arnesen

Les mer »
    Aktuelt

Sport og religion

Fotballdrakter er haram.

Les mer »
   
    Aktuelt